Hướng dẫn phân quyền cho Apache và FTP user trên CentOs

Với giá thành ngày càng rẻ thì hiện nay VPS (máy chủ riêng ảo) rất được ưa chuộng cho việc sử dụng để làm một web server riêng, tuy nhiên để chạy được web thì chúng ta cần phải cấu hình nhiều thứ. Bài sau đây sẽ hướng dẫn các bạn việc phân quyền hợp lệ để Apache và FTP user cùng truy cập file và folder mà không bị xung đột.

Nội dung bài hướng dẫn dưới dây được dựa trên Server CentOs 6 và chạy Apache, các phiên bản khác các bạn có thể làm tương tự.

Bước 1. Tạo một FTP user (nếu chưa có)

Thêm user với tên ftpuser:

Set mật khẩu cho user vừa tạo:

Thêm user này vào group apache:

Bước 2. Set quyền mặc định cho FTP user đối với file (664) và thư mục (775) khi truy cập thông qua sftp

Mở file sau: /etc/pam.d/sshd (có thể mở bằng SFTP hoặc truy cập SSH). Thêm dòng này vào cuối cùng và lưu lại:

Sau đó khởi động lại sshd:

Bước 3. Set quyền mặc định cho Apache user đối với file (664) và thư mục (775) khi web chạy trên server

Mở file sau: /etc/sysconfig/httpd (trên Ubuntu là /etc/init.d/apache2). Thêm dòng này vào cuối cùng và lưu lại:

Sau đó khởi động lại apache:

Vậy là xong rồi. Bây giờ các bạn có thể tạo file hoặc thưu mục bằng FTP user và web có thể đọc, ghi, xóa (hoặc ngược lại) mà không vấn đề gì xảy ra.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://www.phanthanhphu.com/huong-dan-phan-quyen-cho-apache-va-ftp-user-tren-centos/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *