Thêm kích thước ảnh tùy chọn vào WordPress Media Library

Khi bạn upload ảnh lên WordPress nó sẽ tự động tạo ra nhiều ảnh với các kích thước khác nhau được WordPress đăng ký sẵn, tuy nhiên đó là chưa phải tất cả những gì bạn cần, bạn sẽ cần thêm các kích thước ảnh tùy chọn khác để phù hợp với hơn với trang…

Read more...

Hướng dẫn phân quyền cho Apache và FTP user trên CentOs

Với giá thành ngày càng rẻ thì hiện nay VPS (máy chủ riêng ảo) rất được ưa chuộng cho việc sử dụng để làm một web server riêng, tuy nhiên để chạy được web thì chúng ta cần phải cấu hình nhiều thứ. Bài sau đây sẽ hướng dẫn các bạn việc phân quyền hợp…

Read more...